UCC, nieuwe douanewet per 1 mei

De huidige Europese Douanewet heeft haar beste tijd gehad en wordt daarom vervangen door het Douane Wetboek van de Unie (DWU), voorheen bekend onder de Engelse naam Union Customs Code (UCC). De nieuwe wet wordt op 1 mei van kracht. Het is alweer twaalf jaar geleden dat werd besloten dat de douanewetgeving een opfrisbeurt nodig heeft. De communicatie met de douane moet volledig worden gedigitaliseerd en de douane moet meer aansluiten op handhavingsmaatregelen die bedrijven zelf nemen, zo was de gedachte.

De onderhandelingen verliepen vanaf het begin zeer stroef. West-Europese landen hebben nu eenmaal een andere visie op de douane dan Oost- en Zuid-Europese landen, maar ook binnen de Europese Commissie bestaat verschil van inzicht over een optimale douane. Dit heeft geleid tot een lang onderhandelingsproces met een zeer beperkte vooruitgang voor Nederlandse bedrijven.