Een EUR1 is een oorsprongsbescheid en met dit certificaat kan uw klant verlaging of vrijstelling krijgen op invoerrechten.

Twee voorwaarden zijn hiervoor:

  1. Het land dient een vrijhandelsovereenkomst te hebben gesloten met de EU. De Kamer van Koophandel heeft geeft een overzicht van deze landen.
  2. Daarbij moeten de goederen van preferentiƫle oorsprong zijn. Dit betekent dat de goederen geheel of toereikend geproduceerd, bewerkt of verwerkt dienen te zijn in de EU.

Voor het verkrijgen van een EUR1 dient er voldoende bewijslast aanwezig te zijn om aan te tonen dat de goederen daadwerkelijk van preferentiƫle oorsprong zijn. Welke bewijsstukken dit zijn hangt af van diverse zaken:

  • De hoedanigheid van uw bedrijf. Bij een producent worden andere eisen gesteld dan bij een handelaar.
  • Het land van bestemming kan nog eisen stellen.
  • Het soort product dat er wordt geleverd.

Neem met ons contact op zodat wij dit alles voor u in kaart kunnen brengen en de EUR1 kunnen aanvragen.