Een EUR-MED certificaat is een variant op het EUR1 en is alleen geldig als u handelt met landen waar de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst geldt.

PEM-gebied omvat de landen van de EU, Turkije, EFTA (w.o. Noorwegen, Zwitserland, IJsland), Middellandse Zeegebied (w.o. Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Israël, Libanon), Moldavië en Westelijke Balkan (w.o. Servië, Albanië en Bosnië-Herzegovina).Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat grondstoffen en producten van preferentiële oorsprong uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling (de zogenaamde cumulatie).

Het gebruik van een EUR-MED certificaat is niet verplicht, maar biedt meer mogelijkheden bij re-export naar een ander partnerland doordat goederen/producten uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling.

Neem met ons hierover contact op zodat wij dit alles voor u in kaart kunnen brengen. Wij kunnen voor u de EUR-MED digitaal aanvragen bij de kamer van koophandel en manueel laten afstempelen bij de douane.